Aukcje elektroniczne to doskonałe narzędzie pozwalające na uzyskiwanie dobrych wyników handlowych w sposób przejrzysty i stosunkowo prosty. Wykorzystanie aukcji  zdecydowanie skraca czas związany z ustaleniem warunków cenowych oraz pozafinansowych. Aukcje elektroniczne dają zwykle wyniki o 8 do 12,5 % lepsze niż tradycyjne negocjacje. Dodatkowo wielokrotnie skracają czas zastępując długie spotkania negocjacyjne. Platforma Logintrade posiada wiele modeli aukcyjnych pozwalajacych na ich zastosowanie w różnych, często specyficznych sytuacjach. Podstawową zaletą jest prostota oraz dużą przejrzystość rozwiązania aukcyjnego.

 

Organizuj aukcje elektroniczne wśród swoich dostawców, doprowadzaj do transparentnej rywalizacji pomiędzy najlepszymi firmami, kupuj po dobrych cenach.

Copyright by Logintrade S.A.

Powered by Logintrade