Logintrade S.A.


ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław

NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 400 722,00 zł (w pełni pokryty)

 

tel. 71 787 37 27

fax: 71 787 47 46

e-mai: kontakt@logintrade.pl
Copyright by Logintrade S.A.

Powered by Logintrade