Główną domeną działalności Logintrade jest dostarczanie  dedykowanych platform zakupowych dla firm i o dużym potencjale zakupowym.Podstawową korzyścią wdrożenia własnej platformy jest możliwość dostosowania narzędzia, zarówno do systemu identyfikacji wizualnej obowiązującej w firmie, jak i procesów biznesowych. Rozbudowany workflow oraz system uprawnień wynikający ze struktury organizacyjnej powoduje, że Logintrade staje się pomocnym narzędziem wspierającym realizowaną przez firmę strategię biznesową. Analizy biznesowe oraz system raportów pozwala na szybką diagnozę działalności firmy i ułatwia trafne podejmowanie decyzji. Wdrożenie dedykowanej platformy Enterprise 2.0  poprzedzone jest analizą przedwdrożeniową mającą na celu sprecyzowanie potrzeb biznesowych firmy. 

 

Moduły platformy zakupowej w wersji dedykowanej:

   
Planowanie zakupów 

e-RFX

Aukcje elektroniczne

Zarządzanie umowami

Zarządzanie jakością (system ocen dostawców) 

Zakupy operacyjne 

Analizy i raporty zakupowe

Zarządzanie projektami zakupowymi

Przetargi publiczne

 

 

Dedykowana platforma zakupowa stanowi zaawansowany system zarządzania zakupami z rozbudowanym workflow odzwierciedlającymi strukturę organizacyjną, a przede wszystkim ścieżki decyzyjne zgodne z wewnętrznymi procedurami oraz regulaminami. Rozbudowany system ról z podziałem na kupców, menedzerów, analityków, administratora ułatwia efektywne zarządzanie zakupami.

 

 

W celu zwiększenia efektywności platformy istnieje możliwość integracji z oprogramowaniem klasy ERP np. SAP, IFS Navision, SHER Point oraz innymi.

 

 

Logintrade wdrożył ponad 50 dedykowanych platform zakupowych, co świadczy o pozycji lidera na polskim rynku e-procurement. 

Copyright by Logintrade S.A.

Powered by Logintrade